چقــدر باید بگذرد؟؟
تا مـن در مـرور خـاطراتم

وقتی از کنار تــو رد می شم.
تنـــم نلــرزد..... بغضــم نگیــرد...

/ 1 نظر / 9 بازدید
سمیرا

یه عمر......................هرچی بگذره بازم همینه.