مـــن برای
تنهــــــــــــــــا
نبـودن
آدم هـای زیـادی دور و بـرم دارم
آن چیــزی کـه ندارم

کسی برای "بـا هــــــــــــــــم بـودن" است...

/ 1 نظر / 9 بازدید
Azish

این چیزیه که خیلی از ماها نداریم:((